İşbirliği Anlaşmaları

 (2007)

Günümüzde Dijital Baskı Sistemleri artık tartışmasız olarak varlığını kabul ettirmiş durumdadır. Biz de bu amaçla öğrencilerimize Dijital Baskı teknolojilerinin uygulanması konusunda eğitim sağlamak arzusundaydık. Fakat devlet üniversitelerinin kısıtlı imkanları ile uygulamalı olarak yapılması gereken bu eğitim için gerekli olan profesyonel dijital baskı makinesinin temin edilmesi neredeyse olanaksızdır. Tam bu aşamada Xerox ile bir araya gelerek üniversite – sanayii işbirliğine güzel bir örnek teşkil edecek bir iş birliği anlaşması imzaladık.
İmzalanan anlaşmaya göre :
Xerox, Xerox Docucolor 2060 Dijital renkli baskı makinesini, EFI Fiery veya DocuSP RIP yazılımı ve iş istasyonu, Değişken Data Baskısına yönelik yazılımı kurulacak, mülkiyeti kendisinde kalmak koşulu ile kullanım hakkını Basım Teknolojileri Bölümü’ne verecektir,
Xerox, anlaşma süresi boyunca eğitim ve ar-ge çalışmaları için sarf malzemesi ve bakım giderlerini ücretsiz olarak temin edecektir, Xerox, bölüm öğrencilerine Dijital Baskı ve gelişen teknolojiler konusunda seminerler verecektir.
Xerox’un temin ettiği makine ve yazılımlar derslerde eğitim amaçlı yapılan uygulamaların baskılarında, dijital baskı ile ilgili bitirme projelerinde ihtiyaç duyulan baskıların yapılmasında, düzenlenecek kurslarda yapılacak baskılarda, yüksek lisans, doktora ve AR-GE çalışmaları için yapılacak baskılarda kullanılacaktır.
Basım Teknolojileri Bölümü ise, bölümün ders müfredatı içinde dijital baskı ile ilgili konuları arttıracak ve Xerox’un tedarik ettiği makina parkının uygulamalı olarak kullanılacağı, dijital baskı ile ilgili bir dersi müfredatına eklenmesi için gerekli girişimlerde bulunacaktır.
Basım Teknolojileri Bölümü Xerox çalışanlarına Renk Yönetimi ve Matbaacılık gibi konularda eğitim verecektir, Xerox’un düzenlediği seminerlere konuşmacı olarak programı uygun olan öğretim elemanını gönderecektir.
Marmara Üniversitesi ve Xerox arasında yapılan anlaşmanın bir özeti olarak nitelendirebileceğimiz yukarıdaki metinden anlaşılacağı üzere her iki taraf kendi ihtiyaçları doğrultusunda “kazan – kazan” felsefesiyle bir araya gelmişlerdir. Yapılmış olan bu anlaşma ile Dijital Baskı Teknolojisi eğitimi, üniversite düzeyinde ilk olarak Marmara Üniversitesi’nde yapılacaktır.


  (2006)

Flekso baskı sistemi özellikle fleksibıl ambalaj ve etiket baskılarında ön plana çıkmaktadır. Bilindiği üzere dünyada flekso baskı sistemi hizla gelişmekte ve bazı işlerde artık diğer baskı sistemlerinin yerini almaktadır. Bölümümüz bu nedenlerden dolayı “Yüksek Baskı Sistemi” dersinde flekso baskı sistemine de yer vermekteydi. Maddi imkansızlıklardan dolayı bu ders sadece teorik olarak yapılabilekteydi. 2004 yılında yapılan DRUPA fuarında tanıştığımız DUPONT yetkilileri ile 2006 yılında bir araya gelerek flekso baskı eğitimini uygulamalı olarak nasıl yapabileceğimiz konusunu konuştuk ve DUPONT yetkilileri daha önce Moskova Üniversitesi’nin Basım Teknolojileri ile yaptıkları bir uygulamanın benzerini bize önerdiler. Görüşmeler sonucunda proje bir işbirliği anlaşması imzalanarak kabul edildi.
Bu işbirliği anlaşmasına göre Dupont bölümde Flekso baskı sistemine yönelik bir Bilgisayardan Kalıba sistemini ve Cromalin renk prova sistemini kurdu. Kurulan donanım ve yazılımların mülkiyeti Dupon’a ait, kullanımı ise bölüme aittir. DuPont hersene üç kişiyi Almanya’daki merkezinde eğitime gönderecektir. Çeşitli tarihlerde yurt dışından uzmanlar getirerek bölüm öğretim elemanlarına ve öğrencilerine flekso baskı konusunda seminerler düzenleyecektir. Avrupa’da merkezi Almanya da bulunan “Fleksographic Technical Association” ile bölümün iş birliği yapmasına aracı olacaktır. Kurulan laboratuardaki sarf malzemelerinin gideri ve makinelerin bakım giderleri Dupont’a ait olacaktır.
Bu kullanım hakkı karşılığında bölüm
Potansiyel müşterilere demo yapacakır
Flekso baskı eğitimine ağırlık verecektir
Flekso baskı ile ilgili derslerde bu laboratuar kullanılacaktır.
Özel sektöre yönelik ücretli kurslar düzenleyecektir.

Yukarıda özeti bulunan anlaşma ile bölümümüz modern bir laboratuar kazanmıştır. Flekso baskı sistemi uygulamalı olarak üniversite düzeyinde ilk olarak Marmara Üniversitesi’nde verilmektedir.


 X-rite (GretagMacbeth) (2001)

Firmanın matbaacılık alanında üretmiş olduğu bütün yazılım ve donanım ürünlerinin kullanımı ile ilgili 15 temmuz 2001 tarihinde imzalanmış bir sözleşme. Firma cihazların ve programların mülkiyet hakları kendisinde kalmak kaydıyla kullanım hakkını Basım Teknolojileri bölümüne vererek “GretagMacbeth Renk ve Kalite Laboratuarı” kurmuştur. Her çıkan yeni ürün ve yazılım eskisi ile değiştirilmektedir. Her sene bir kere İsviçre’den teknik bir personel gelerek öğretim elemanlarına eğitim vermektedir
Bu kullanım hakkı karşılığında;
1- Bölüm renk ve kalite kontrol konulu derslerinde bu cihazları kullanmaktadır.
2- Sektörde problem yaşayan veya destek isteyen firmalara yardımcı olmaktadır.
3- Matbaalar ihtiyaç duyduklarında bölümden ücreti karşılığında danışmanlık alabilmektedirler
4- Potansiyel müşterilere demo yapılmaktadır
5- Yeni çıkan programlar ve cihazların eğitimleri mümessil firmalara verilmektedir.
Şu anda Türkiye’de kurulmuş Renk Yönetimi sistemlerinin hepsi GretagMacbeth tarafından gerçekleştirilmiştir.
Müşteriler tercih nedenlerini mümessil firma haricinde tarafsız bir kurumdan destek alabilme seçeneği olarak tanımlamaktadırlar.


 

 (2001)

Firmanın ürettiği EV Package Designer adlı programın kullanım hakkı ile ilgili 1 0cak 2001 tarihinde imzalanmış bir iş birliği anlaşmamız var. Bu anlaşmaya göre firma Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü’ne sekiz adet lisanslı prograı› “Bilgisayar Destekli Karton Ambalaj Tasarımı “ dersinde kullanmak üzere verir. Her yıl özel bir şifre ile programlar bir akademik yıl boyunca kullanılabilir. Taraflar birbirinden memnun kaldığı sürece sözleşme kendini her yıl yeniler ve program kullanımı devam eder.
Bu kullanım hakkı karşılığında Basım Teknolojileri Bölümü;
1- Program menülerini ve mesajlarını Türkçe’ye çevirdi. Bu program karton ambalaj tasarımı dalındaki Türkiye’deki tek Türkçe programdır.
2- Programın Türkçe kullanım klavuzunu hazırladı
3- Firmanın web sitesinin Türkçe versiyonu hazırlandı
4- Sektörde bu programla ilgili sorun yaşayan firmalara destek vermektedir.
5- Hersene en başarılı 20 öğrenci bu programın Basım Teknolojileri Bölümü tarafından yapılan ileri seviye kullanıcı sertifika sınavına girer ve en başarılı on öırenciye sertifika verilir. Sertifikalar firmanın Kanada daki merkezinde hazırlanır ve imzalanır. Üniversitede dersi veren öğretim elemanı tarafından da imzalandıktan sonra öğrencilere verilir.
Geçen beş sene içinde iş birliği çok iyi ilerlemiş ve şu anda Basım Teknolojileri Bölümünde 40 adet lisanslı program bulunmaktadır.
Bu işbirliği anlaşması firma için iyi bir referans olmuş ve aynı anlaşma dünyanın yaklaşık beş farklı üniversitesinde de uygulanmaktadır.


Bu sayfa Basım Teknolojileri Bölümü tarafından en son 22.12.2021 21:15:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM